Den Finlands-svenska samdansen till BARNLEK 2020 är Bohmska galoppen - en pardans där man galopperar både bakåt och framåt. 

Se Bohm'ska galoppen på YouTube.