Islands samdans är Fyrr var oft i koti katt, en kul pardans med många snurrar.

Se Islands samdans på youtube.

Ladda ner dokumenten nedan för att få dansbeskrivning och noter.