Den Suomi-finska samdansen är Kahilainen. En dans på linjer som börjar sirligt och vackert och slutar med snabbt och snurrigt.

Nedan kan du ladda ner noterna så du kan spela och träna på melodin.

Se Kahilainen på Youtube.